Liberecký kraj usiluje o zřízení centra digitální inovace

Verze pro tisk |

Centrum evropského formátu zaměřené na podporu digitalizace malých a středních podniků by mohlo díky iniciativě Agentury regionálního rozvoje vzniknout v libereckém regionu.

Konsorcium vedené krajskou Agenturou regionálního rozvoje uspělo v národní výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu. Společně s pěticí dalších konsorcií převážně z Prahy, Brna a Ostravy se nyní bude v Bruselu ucházet o možnost zřídit v Libereckém kraji Evropské centrum pro digitální inovace. Síť těchto institucí chce Evropská unie začít budovat ještě letos.

Digitalizace nabrala v loňském roce na obrátkách i díky pandemii COVID-19. Na vlastní kůži to pocítila většina občanů, firem, úřadů nebo škol. Digitalizace však není tématem pouze loňského roku a vzdálené komunikace. V průmyslovém odvětví úzce souvisí s takzvanou čtvrtou průmyslovou revolucí. Ta přináší zcela nový rozměr práce, zapojení digitálních technologií, automatizace, umělé inteligence nebo superrychlých počítačů do běžné praxe.

„Současně s prosazováním trendů Průmyslu 4.0 očekáváme razantní změny na trhu práce. Zohledňujeme je v dlouhodobých rozvojových strategiích mimo jiné i touto snahou o zřízení centra pro digitální inovace v našem regionu,“ uvádí hejtman Martin Půta.

Evropská centra pro digitální inovace začnou vznikat v druhé polovině letošního roku. Jejich posláním bude podporovat malé a střední podniky s adaptací na nadcházející dobu digitální. V praxi to může vypadat tak, že jim zpřístupní špičkové odborníky nebo nejmodernější technologie z daného oboru a umožní jim tak otestovat výrobek či službu. To vše ve fázi před velkou investicí do spuštění výroby a uvedení produktu na trh. Tato podpora má být v kraji nabízena skrze členy konsorcia, tedy prostřednictvím špičkových krajských výzkumných center nebo skrze síť partnerských center rozesetých po celé Evropě.

„Pokud chceme udržet špičkovou úroveň vědy a výzkumu a konkurenční výhodu našich podniků, musíme držet krok se světem. Náš region je tradičním nositelem znalostí, které nám zajišťují prosperitu a prestiž ve světě. Takový ho chceme předat i našim dětem,“ říká Jiří Ulvr, radní pro regionální rozvoj a dodává, že je v zájmu kraje, aby se nové digitální technologie šířily do co nejvíce firem. Za účelem podpory nově vznikajících startupů, ale i existujících firem s vyšší přidanou hodnotu kraj zřídil před třemi lety Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink. I ten je součástí konsorcia.

„Už jen to, že naše konsorcium prošlo v silné konkurenci sítem národní výzvy, vnímám jako obrovský úspěch. Ukazuje se, že krajská vědeckovýzkumná pracoviště patří mezi celorepublikovou špičku a že společně mají co nabídnout i v evropském měřítku. Ve výběru kandidátů nefiguruje vyjma nás žádný jiný subjekt působící mimo tradiční technologické bašty Prahu, Brno a Ostravu,“ uvádí Petr Dobrovský z Agentury regionálního rozvoje. Případný úspěch v Evropě by podle něj byl obrovskou šancí pro celý širší region.

Pro zajištění širší škály služeb i pro zvýšení spádové oblasti centra navázala agentura spolupráci s partnery z Královéhradeckého kraje. Součástí konsorcia jsou za Liberecký kraj Agentura regionálního rozvoje, pod níž spadá Lipo.ink, Technická univerzita Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů a turnovské výzkumné centrum TOPTEC, za Královéhradecký kraj Univerzita Hradec Králové a Centrum investic, rozvoje a inovací a jedna organizace s celostátní působností – Národní klastrová asociace. Spolu s těmito partnery začala nyní Agentura regionálního rozvoje pracovat na přípravě projektového záměru ve větším detailu. Následovat bude jeho posouzení Evropskou komisí.

ARR – Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. je servisní organizací Libereckého kraje, který je jejím stoprocentním vlastníkem. Posláním agentury je poskytování expertní podpory rozvojovým záměrům a projektům kraje, jeho obyvatel a podnikatelů. Agentura se věnuje dotačnímu managementu a environmentálním tématům (hospodaření s vodou, péče o zeleň v krajině). V rámci projektu Smart Akcelerator II Libereckého kraje podporuje prostředí vědy, výzkumu a inovací v kraji. Pod agenturu spadá Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink a regionální značka Crystal Valley.

Digitální Evropa je program financování zřízený Evropskou unií pro období 2021-2027. Jeho cílem je podporovat digitální transformaci zemí sedmadvacítky. Za úkol si dává zintenzivnění snah o zavádění klíčových digitálních technologií do praxe. Program počítá s alokací finančních prostředků do projektů především z těchto čtyř oblastí: supervýkonné počítače, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost a pokročilé digitální dovednosti. Důraz klade rovněž na zajištění rozsáhlého využívání digitálních technologií ku prospěchu celé ekonomiky potažmo celé evropské společnosti.

Nahoru